درمان زخم های دیابتی

درمان زخم های دیابتی کلینیک دیابت آبشار

زخم پای دیابتی یک عارضه رایج از دیابت کنترل نشده هستند

که تشکیل شده از درهم شکستن بافت های پوست و در معرض قرار گرفتن لایه های زیرین پوست است آنها در زیر انگشتان بزرگ پا و برآمدگی های پای شما, رایج هستند و میتوانند بر روی استخوان های شما تاثیر بگذارند.

همه افراد دارای دیابت، میتوانند دچار زخم و درد پا شوند،

اما مراقبت کردن از پاها میتواند به جلوگیری از آنها کمک کند

درمان زخم پای دیابتی و درد ها با توجه به علت آنها متفاوت است.

درباره هر درد پا و ناراحتی که دارید، با پزشک خود صحبت کنید تا مطمعن شوید که مشکل جدی نیست,زیرا زخم آلوده، اگر نادیده گرفته شود منجر به قطع عضو می شود

درمان زخم های دیابتی کلینیک دیابت آبشار