رژیم غذایی دیابتی

به جرأت می‌توان گفت در حال حاضر برای دیابت درمان قطعی وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد. رژیم غذایی یک فرد دیابتی تفاوت چندانی با افراد سالم ندارد و تنها دفعات مصرف و میزان مصرف مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد. برای مثال بعضی افراد فکر می‌کنند بیمار دیابتی نباید قند یا شیرینی مصرف کند. در صورتی که این تفکر اشتباه است و چنانچه برنامه غذایی مشخص و به درستی و متناسب با قندخون، وزن، سن، جنس، نوع و دوز داروی مصرفی و ترکیب بدن، سبک زندگی و شرایط اجتماعی فرد تدوین شده باشد، با اطمینان می‌توان در برنامه وی شیرینی و قند را نیز گنجاند.

همان‌طور که به افراد سالم توصیه می‌شود، کربوهیدرات بیشترین مقدار انرژی بدنشان را تأمین کند، در افراد دیابتی نیز همین گونه است.در واقع رژیم دیابتی حتی برای افراد سالم نیز مناسب است و مطالعه‌ها نشان می‌دهد رعایت رژیم دیابتی می‌تواند باعث افزایش طول عمر در افراد سالم شود.

انجمن‌های علمی دنیا توصیه می‌کنند رژیم غذایی افراد دیابتی حاوی 55 درصد کربوهیدرات، 20 درصد پروتئین و 25 درصد چربی باشد و از نظر کلسترول و چربی اشباع آن محدود شود. در رژیم یک فرد دیابتی، باید حداقل 135 گرم کربوهیدرات وجود داشته باشد.

در واقع رژیم دیابتی حتی برای افراد سالم نیز مناسب است و مطالعه‌ها نشان می‌دهد رعایت رژیم دیابتی می‌تواند باعث افزایش طول عمر در افراد سالم شود. بهترین نتیجه در استفاده از رژیم های مختلف نتیجه مشورت با تیم درمانی و پزشک معالج شماست . کلینیک آبشار با گروه درمانی متخصص بهترین پیشنهاد ممکن را در اختیار شما می گذارد.