مرکز کنترل و درمان دیابت آبشار

مفهوم شناخت اصلی مهم در بیماری دیابت است . دیابت از جمله علل اصلی بسیاری از نارسایی ها در اندام انسان شمرده می شود و اکثر مبتلایان به آن زمانی با دیابت آشنا می شوند که دچار لطماتی جدی از عوارض ناگوار این بیماری شده اند. در عین حال حتی مبتلایان به دیابت که با بیماری خود درگیرند بازهم با اطلاعات اندک و اغلب نادرستی که توسط غیر متخصصین ارائه می شود، دچار لطمات ناگواری می شوند که با شناخت درست و اصولی براحتی قابل کنترل و جلوگیری است.
مفهوم کنترل دیابت، اجرای برنامه ها و دستور العمل های موکدی است که در مورد هر فرد بیمار پس از معاینه توسط افراد مجرب ارایه می شود و بدیهی است که دستورات درمانی یک فرد با فردی دیگر می تواند برحسب شرایط متغییر باشد و تشخیص آن تنها برعهده پزشک معالج است و صد البته تنها اجرا و پیگیری درست و به موقع این دستورات است که به کنترل دیابت می انجامد. این کنترل و ممارست توسط تیم درمانی وبا کمک فرد بیمار و متدهایی که به او اموزش داده می شود قابل انجام است.